ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงราย

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงราย
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงราย

ค้นพบ 21 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-0-30
ที่ตั้ง : ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-89.20
ที่ตั้ง : เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-44.00
ที่ตั้ง : ผางาม เวียงชัย เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-22.60
ที่ตั้ง : ปล้อง เทิง เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-47.00
ที่ตั้ง : ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-51.00
ที่ตั้ง : ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-28.00
ที่ตั้ง : บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-18.00
ที่ตั้ง : เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-66.10
ที่ตั้ง : ปล้อง เทิง เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-3-58.00
ที่ตั้ง : แม่จัน แม่จัน เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-5.10
ที่ตั้ง : ป่าซาง แม่จัน เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-3-13.50
ที่ตั้ง : ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-48.70
ที่ตั้ง : ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-41.00
ที่ตั้ง : ทรายขาว พาน เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-3-23.80
ที่ตั้ง : สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-23.00
ที่ตั้ง : แม่จัน แม่จัน เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-67.00
ที่ตั้ง : จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 14-0-60.00
ที่ตั้ง : แม่คำ แม่จัน เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 21-1-76.00
ที่ตั้ง : ม่วงคำ พาน เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-57.00
ที่ตั้ง : ริมกก เมืองเชียงราย เชียงรายอำเภอในจังหวัดเชียงราย

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดเชียงราย เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดเชียงราย ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดเชียงราย ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดเชียงราย