ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงราย

ต้องการแสดงราคา
ขายขายที่ดินเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงราย

ค้นพบ 12 รายการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 277-3-83 ไร่
ที่ตั้ง : (เกาะช้าง)ศรีเมืองชุม แม่สาย จังหวัดเชียงราย


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-47
ที่ตั้ง : ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-2
ที่ตั้ง : ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-33
ที่ตั้ง : ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-71
ที่ตั้ง : ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-17
ที่ตั้ง : ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-63
ที่ตั้ง : ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-8
ที่ตั้ง : ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-38
ที่ตั้ง : แม่สาย แม่สาย เชียงราย


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-6
ที่ตั้ง : แม่สาย แม่สาย เชียงราย


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-80
ที่ตั้ง : แม่สาย แม่สาย เชียงราย


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-49
ที่ตั้ง : แม่สาย แม่สาย เชียงรายอำเภอในจังหวัดเชียงราย

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินเปล่าธนาคารยึด จังหวัดเชียงราย เช็คที่ดินเปล่าติดธนาคาร จังหวัดเชียงราย ค้นหาที่ดินเปล่าติดธนาคาร จังหวัดเชียงราย ขายที่ดินเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดเชียงราย