ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงราย

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงราย
ขายขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงราย

ค้นพบ 14 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-61.00
ที่ตั้ง : สันทรายงาม เทิง เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-1.40
ที่ตั้ง : ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-5.00
ที่ตั้ง : เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-80.40
ที่ตั้ง : ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-60.00
ที่ตั้ง : แม่เย็น พาน เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-2-10.00
ที่ตั้ง : บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-3-68.00
ที่ตั้ง : หัวง้ม พาน เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-83.00
ที่ตั้ง : ต้า ขุนตาล เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-53.00
ที่ตั้ง : ปล้อง เทิง เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 18-3-1.00
ที่ตั้ง : โป่งผา แม่สาย เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-65.00
ที่ตั้ง : ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-0.00
ที่ตั้ง : ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-5.00
ที่ตั้ง : เวียง เชียงแสน เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-1-77.00
ที่ตั้ง : เวียง เชียงแสน เชียงรายอำเภอในจังหวัดเชียงราย

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินว่างเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินว่างเปล่าธนาคารยึด จังหวัดเชียงราย เช็คที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดเชียงราย ค้นหาที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดเชียงราย ขายที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินว่างเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดเชียงราย