ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงราย

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร อำเภอเทิง ในจังหวัดเชียงราย
ขายขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร อำเภอเทิง ในจังหวัดเชียงราย

ค้นพบ 19 รายการ


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-47
ที่ตั้ง : งิ้ว เทิง เชียงราย


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-2-89
ที่ตั้ง : เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-55.00
ที่ตั้ง : ตับเต่า เทิง เชียงราย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-18.00
ที่ตั้ง : งิ้ว เทิง เชียงราย


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-17
ที่ตั้ง : งิ้ว เทิง เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-61.00
ที่ตั้ง : สันทรายงาม เทิง เชียงราย


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-81.8 / 81.8 ตร.ว.
ที่ตั้ง : เวียง เทิง เชียงราย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0
ที่ตั้ง : งิ้ว เทิง เชียงราย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 118 ตร.ว.
ที่ตั้ง : งิ้ว เทิง เชียงราย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-83.00
ที่ตั้ง : ปล้อง เทิง เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-22.60
ที่ตั้ง : ปล้อง เทิง เชียงราย


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-61.00
ที่ตั้ง : สันทรายงาม เทิง เชียงราย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-75.00
ที่ตั้ง : งิ้ว เทิง เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-66.10
ที่ตั้ง : ปล้อง เทิง เชียงราย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-83.70
ที่ตั้ง : เวียง เทิง เชียงราย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-53.10
ที่ตั้ง : เวียง เทิง เชียงราย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-53.00
ที่ตั้ง : ปล้อง เทิง เชียงราย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-3-6.40
ที่ตั้ง : ปล้อง เทิง เชียงราย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-2-78.00
ที่ตั้ง : เวียง เทิง เชียงรายอำเภอในจังหวัดเชียงราย


ตำบลในอำเภอเทิง

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนอง บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย