ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารทหารไทย ในจังหวัดเชียงราย

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารทหารไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดเชียงราย
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารทหารไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดเชียงราย

ค้นพบ 8 รายการ


ประเภท : สำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-3-01.2 / 301.2 ตร.ว.
ที่ตั้ง : เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-75.2 / 75.2 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0001-3-58.0 / 758 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-2-00.0 / 200 ตร.ว.
ที่ตั้ง : เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0008-2-56.0 / 3456 ตร.ว.
ที่ตั้ง : เมืองพาน พาน เชียงราย


ประเภท : โรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0012-0-96.0 / 4896 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-81.8 / 81.8 ตร.ว.
ที่ตั้ง : เวียง เทิง เชียงราย


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-2-07.0 / 207 ตร.ว.
ที่ตั้ง : แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงรายอำเภอในจังหวัดเชียงราย

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารทหารไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดเชียงราย เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดเชียงราย ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดเชียงราย ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารทหารไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดเชียงราย